FARM HILL ORGANIC

Gà Xông Khói Nguyên Con / Smoked Chicken (1KG)

Gà Xông Khói Nguyên Con / Smoked Chicken (1KG)

Khối lượng: 1KG
238,500
Tồn kho: 6

Số lượng

Gọi giao hàng ngay: 1900 633 414 - ZALO MOBILE 0947777194